TOXOPLASMOSIS, GATS I EMBARÀS

Publicat 19/1/2017

Toxoplasma gondii és un paràsit intracel•lular que infecta pràcticament a totes les espècies de sang calenta incloses les persones. La infecció per T. gondii és molt freqüent: entre el 30-40% de la població mundial és seropositiva.
La toxoplasmosis en persones pot presentar-se de forma diversa:
En persones inmunocompetents provoca quadres subclínics o malaltia lleu similar a la grip.
En persones inmunodeprimides (com els malalts de SIDA, pacients en tractament amb quimioteràpia o medicaments inmunosupresors), poden aparèixer formes greus i fins i tot mortals que cursen amb quadres de pneumònia, miocarditis i meningoencefalitis. En aquestes persones el quadre clínic pot ser a causa d'una infecció recent, però amb major  freqüència és a causa de la reactivació d'una antiga infecció com a conseqüència de l'estat d'immunosupressió.
En dones embarassades no exposades prèviament a T. gondii (seronegatives) la infecció pot provocar avortaments, morts neonatals, importants malformacions congènites i seqüeles neurològiques greus en el fetus.
La gravetat del quadre produït per la infecció amb Toxoplasma gondii durant la gestació varia amb l'edat del fetus al moment de la infecció; és major en les infeccions contretes durant el primer trimestre de gestació.
En canvi, si la dona embarassada ha estat infectada prèviament a la gestació (i per tant presenta anticossos enfront de T. gondii), mai es produirà el contagi al fetus ja que la seva immunitat la protegeix enfront de noves reinfecciones.
A Espanya, la detecció d'anticossos enfront de Toxoplasma gondii forma part de les
proves rutinàries realitzades en les revisions ginecológiques durant l'embaràs.

La toxoplasmosis en gats és una malaltia poc freqüent. El gat representa l'hoste definitiu per a aquest paràsit i la gran majoria dels gats portadors no mostren mai signes clínics de malaltia al moment de la infecció. Quan aquests es produeixen, la gravetat del quadre depèn de l'òrgan afectat i del grau de necrosi que el paràsit origini.
Atès que el gat és l'únic animal que pot eliminar en la femta les formes infectivas del paràsit T. gondii, és freqüent que els metges i ginecòlegs adverteixin a les dones embarassades o amb plans de tenir fills sobre els potencials perills del contacte amb els gats.
Existeixen nombroses evidències científiques que demostren que el contagi de T. gondii als éssers humans per contacte amb les femtes d'un gat infectat és poc probable i que la gran majoria de les persones que s'infecten ho fan a través de la ingestió de carn poc cuinada, ingestió de vegetals o hortalisses contaminats amb ooquistes del paràsit o pel contacte directe amb terra contaminada. Per tant és erroni assumir que sempre que una persona s'infecta amb T. gondii, l'origen de la infecció ha estat el contacte amb un gat.
Els gats infestats per T. gondii són els responsables de disseminar el paràsit a l'ambient
dins de les seves dejeccions, però les femtes de gat recentment eliminades no suposen un risc real de contagi, ja que contenen ooquistes encara no esporulats que no són infecciosos. Per ser infecciosos, els ooquistes han d´esporular, la qual cosa succeeix entre les 24 hores i els 5 dies després de la deposició de les femtes.
Durant la primoinfección per T. gondii, el gat allibera ooquistes no esporulats a través de les femtes durant tan sols una a tres setmanes i, després d'això, queda com a portador de quistes en els seus músculs i vísceres. A partir d'aquest moment no elimina ooquistes en la femta i, per tant, no suposa un risc per a les persones.
Els gats s'infecten:
- Ingerint carns i teixits infectats amb quistes provinents de carns poc cuinades.
- Ingerint carns i teixits infestats amb quistes provinents de petits animals caçats en el seu hàbitat.
- Bevent aigües no controlades (aigua de testos, rius…), contaminades amb ooquistes esporulats.
- Durant la gestació, per disseminació transplacentaria en mares seronegatives.
- Durant la lactació.
- Mitjançant una transfusió de sang provinent d'un gat amb infecció activa.

Per tant els gats han de ser preferentment alimentats amb menjar comercial. Qualsevol altre aliment ha de ser cuinat a altes temperatures durant 10 minuts i en el cas d'alimentar-los amb carn crua, aquesta ha de congelar-se a temperatures inferiors a -20º C durant 2 dies. S'ha d'intentar que no cacin i per a això es poden emprar cascavells que avisin a les seves preses o sortides controlades sota vigilància.

Les persones s'infecten:
- Menjant carn poc cuinada o crua.
- Manipulant carn crua sense guants.
- Ingerint llet crua de cabra.
- Menjant verdures fresques contaminades no rentades adequadament.
- Durant labors de jardineria o en patis de jocs per a nens, si les sorres estan contaminades (el contagi requereix que es fiquin les mans sense rentar a la boca).
- Bevent aigua contaminada amb ooquistes esporulats.
- Ingerint directament restes de femta de gats infectats per Toxoplasma gondii que es trobin en la fase d'eliminació de ooquistes. Almenys han d'haver transcorregut 24 hores després de la deposició.
- La infecció no es produeix tocant o acariciant al gat. Els veterinaris de petits animals, que estan en contacte físic freqüent amb gats, no presenten una major seroprevalencia que persones amb altres professions.
Mesures que s'han de prendre per evitar el contagi per part d'una dona
embarassada o qualsevol altra persona:
- S'ha de menjar sempre carn cuinada a altes temperatures durant 10 minuts, o congelar les carns a -20ºC durant dos dies si es consumeixen poc fetes.
- S'han de rentar adequadament les verdures sempre abans del seu consum.
- S'ha de beure només aigua potable o de procedència coneguda o després de ser filtrada/bullida si es desconeix la seva procedència.
- S'han d'utilitzar guants durant les labors de jardineria i en manipular carns crues, o rentar-se adequadament les mans després d'això.
- Les safates de sorra dels gats han de netejar-se diàriament amb una paleta. Les dones embarassades han d'evitar manipular la safata de sorra, però si això no fos possible és recomanable que ho facin amb guants d'un sol ús i mascareta. Per desinfectar la safata el millor mètode és l'aigua bullint o el vapor a pressió, doncs els ooquistes esporulats són
resistents a la majoria de desinfectants.
Les evidències científiques disponibles actualment demostren que el contagi de toxoplasmosis de gats a persones, incloses dones gestants i malalts de SIDA, és altament improbable seguint unes normes bàsiques d'higiene. Per tant considerem completament injustificat l'abandó o rebuig dels gats en cas d'un embaràs en la família, encara que aquest sigui el consell d'alguns metges.
Els gats aporten nombrosos beneficis psicològics i benestar emocional a les persones que gaudeixen de la seva companyia, especialment quan formen part de la família com un més dels seus membres.
És discutible la utilitat de la realització de proves de sang per determinar si un gat és seropositiu o seronegativo ja que no indiquen si el gat està o no eliminant ooquistes en aquest moment i a més les mesures preventives i higièniques que ha de prendre la dona embarassada han de ser les mateixes en tots dos casos.Resum del comunicat del GEMCE (Grup d´Estudi de Medicina Felina de la Asociación Veterinaria de Pequeños Animales –AVEPA)


Frederic Varela Balcells - Centre Veterinari Triomf
C/ Transversal 275
08225 - Terrassa
triomf@hotmail.es
www.centreveterinaritriomf.cat
https://www.facebook.com/CentreVeterinariTriomf/
tel. 93 7349830 / 606811170


Cicle vital de Toxoplasma gondii.
(Centers for Disease Control and Prevention )
Toxoplasma gondii (color verd) invadint cèl·lules.
Foto: Santos, J.M.- Science  28 Jan 2011:Vol. 331, Issue 6016