SOBRE LA POSSIBLE TRANSMISSIÓ DEL VIRUS SARS-CoV-2 DELS HUMANS ALS ANIMALS DE COMPANYIA

Publicat 7/4/2020

Com que es tracta d'un virus nou, les dades sobre el SARS-CoV-2 (virus que provoca la malaltia Covid-19) canvien en pocs dies en funció de les noves troballes i dels diferents estudis.
En aquests moments sembla clar que alguns animals poden infectar-se a través del contacte amb humans infectats. Però cal deixar clar que l'epidèmia actual es propaga per transmissió d'humà a humà. Tota la informació que està sortint als mitjans de comunicació pot crear alarmismes que poden fer patir als animals de manera injusta com avui ja hem vist per exemple al Líban. Tothom que tingui dubtes que ho consulti amb els que en sabem, que som els veterinaris. I aquests dubtes són els que intentarem esvair aquí.

Dades que tenim fins aquest moment.
El primer cas del qual es va informar van ser dos gossos a Hong Kong que es van infectar per contacte estret amb els seus propietaris. Els gossos en cap moment van tenir cap símptoma clínic de malaltia, però es va detectar material genètic del virus amb una anàlisi de PCR. Es van posar els gossos en quarantena fins que les anàlisis van ser negatives. No es va poder determinar si el virus trobat eren partícules senceres (infeccioses) o fragments de virus, i sembla que els gossos es van poder comportar com a fomites (objectes on el virus es diposita i roman un temps). Un dels gossos va morir uns dies després, però no es va poder relacionar la mort amb el virus. Era un animal vell, amb patologies renals i cardíaques associades i es va concloure que aquestes patologies es van agreujar amb l'estrès de la quarantena.
L'altre cas va tenir lloc a Bèlgica, on un pacient infectat sembla que ho va transmetre al seu gat. En aquest cas el gat va presentar símptomes respiratoris i digestius i una anàlisi PCR va demostrar la presència de partícules víriques a les secrecions. Tot i semblar el més probable, no es va poder assegurar que els símptomes que presentava el gat fossin provocats pel virus. Sembla que l'animal es va recuperar al cap de nou dies. El cas està en procés de publicació i per tant encara en procés d’escrutini.
Fa pocs dies s'ha conegut el cas d'un tigre al zoo de Nova York que sembla es va infectar pel contacte amb un dels seus cuidadors. Presentava tos seca i les anàlisis van donar positiu al virus. Sembla que també presentaven símptomes la resta de felins que convivien amb el tigre, i que tots evolucionen favorablement.
Un estudi experimental recent ha conclòs que els gossos, porcs, gallines i ànecs són bastant resistents a la infecció pel SARS-CoV-2, i que els gats i les fures són més susceptibles al virus. En aquest experiment, tot i que els gats es van infectar, no van presentar cap símptoma de malaltia, i s'ha d'aclarir que les condicions de l'experiment difícilment es donen a la vida real.
Un altre estudi fet a Wuhan, el centre de l'epidèmia a la Xina, va estudiar 102 gats domèstics i en cap d'ells es va poder detectar ARN víric. Només un 14,7% dels gats presentaven anticossos, és a dir que havien estat en contacte amb el virus.

En tot cas sembla que aquesta transmissió del virus de persones infectades a animals és poc probable i gairebé anecdòtica. Els laboratoris IDEXX durant el procés de validació d'un nou sistema d'anàlisi veterinari per detectar SARS-CoV-2 en animals, ha analitzat milers de mostres de gossos i gats i informa que no han detectat ni un sol cas positiu.

Aquesta és tota la informació que tenim fins aquest moment. Les conclusions que en podem treure són les següents:
Els gats (els felins en general, també els salvatges) poden infectar-se pel SARS-CoV-2 per contacte directe amb persones infectades. També les fures sembla que són susceptibles a la infecció.
Els gossos sembla que tenen poques possibilitats d'infectar-se, i en tot cas poden contaminar-se amb el virus sense que aquest es repliqui, actuant com qualsevol altre objecte en contacte amb una persona infectada.
Els porcs, les gallines i els ànecs no són susceptibles al virus.
En el cas dels gats, pel que s'ha vist fins ara la malaltia cursa de forma lleu, i sembla que la transmissió de gats a humans és molt improbable, entre altres coses perquè la quantitat de virus que eliminarien seria molt baixa.

Resumint, la possibilitat d'infecció de les nostres mascotes, especialment els gats, per contacte amb una persona infectada en condicions de camp (condicions de la vida normal) és molt baixa i gairebé anecdòtica. Per altra part no s'ha demostrat de moment que el SARS-CoV-2 es pugui transmetre dels animals domèstics a les persones. Com a mesura de precaució en cas de persones positives a SARS-CoV-2, es recomana que un altre membre de la família tingui cura de la mascota sempre que sigui possible i s'eviti el contacte amb ella (carícies, petons, llepades, compartir menjar) per no encomanar-la. En cas que això no sigui possible, cal rentar-se les mans abans i després de tocar-lo i cal portar una mascareta facial.

L'epidèmia actual es propaga per transmissió d'humà a humà i no hi ha de moment cap evidència que els animals de companyia puguin infectar a les persones. Així doncs no hi ha justificació per prendre mesures contra els animals de companyia que puguin comprometre el seu benestar.

Anirem informant a mesura que apareguin noves dades.

https://espanol.medscape.com/temas-especiales/coronavirus?src=WNL_esmdpls_200406_mscpedit_gen&uac=157433EV&impID=2337129&faf=1

https://www.animalshealth.es/fileuploads/user/INFORMACION%20CIENTIFICA-TECNICA%20COVID-19.pdf

http://www.afsca.be/comitescientifique/avis/2020/_documents/Conseilurgentprovisoire04-2020_SciCom2020-07_Covid-19petitsanimauxdomestiques_27-03-20_001.pdf

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.015347v1.full.pdf

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.04.01.021196v1.full