QUINA ES LA PROTECCIÓ MÉS EFECTIVA PER EL MOSQUIT QUE TRANSMET LA LEISHMANIOSI

Publicat 8/8/2016
Actualment tenim al mercat diversos productes que han demostrat ser efectius com a repel·lents dels mosquits transmissors de la leishmaniosi canina.

Els mosquits habituals no transmeten la leishmaniosi, ho fa un dípter (parent de les mosques) anomenat flebòtom. Concretament al nostre país les dues espècies més importants transmissores de la malaltia són el Phlebotomus perniciosus i el Phlebotomus ariasi.

Analitzem aquests productes:

Exspot pipetes: protecció durant 1 mes / estudis fets sobre Phlebotomus perniciosus, el vector més important de la L. canina / s'ha d'aplicar cada mes des de la primavera a la tardor.

Advantix pipetes: protecció durant 3 setmanes contra Phlebotomus perniciosus, el vector més important de la L. canina / s'ha d'aplicar cada 3 setmanes des de la primavera a la tardor.

Frontline Tri-Act pipetes: és el conegut Frontline potenciat amb una piretrina (repelent de mosquits). Proteció de tres setmanes contra Phlebotomus perniciosus / s'ha d'aplicar cada 3 setmanes des de la primavera a la tardor.

Vectra 3D pipetes: Protecció durant 1 mes contra Phlebotomus perniciosus, el vector més important de la L. canina. No perd eficàcia si es banya a l´animal  / s'ha d'aplicar cada 3 setmanes des de la primavera a la tardor.

Scalibor collar: protecció continuada durant 6 mesos / estudis fets sobre Phlebotomus perniciosus, el vector més important de la L. canina / dues mides de collar segons la grandària del gos / perd eficàcia i duració de l´efecte si es mulla repetidament.

Seresto collar: protecció durant 8 mesos contra Phlebotomus perniciosus./ dues mides de collar segons el pes del gos./ perd eficàcia i duració de l´efecte si es mulla repetidament. En aquests moments, tot i que no està registrat com a repelent dels mosquits per conflictes comercials amb una marca competidora, estan tots els estudis clínics i de camp fets.

L'eficàcia dels sis productes és similar, sempre que se segueixin les recomanacions d'ús.
Si les pipetes Advantix i  Frontline Tri-Act es posen un cop al mes, el gos queda durant un temps desprotegit. La  freqüència més gran d'aplicació encareix el tractament.

La protecció màxima amb les pipetes (Advantix, Exspot i Frontline Tri-Act) es dóna durant les dues primeres setmanes, després la protecció baixa. La persistència de la protecció per Vectra 3D és més alta. El collar dóna una protecció més sostinguda sempre que el gos el porti sempre posat. Cal advertir que perden eficàcia i duració de l´efecte si es mullen repetidament.

La relació entre nivell de protecció-efectivitat i preu del tractament és clarament favorable pel collar Scalibor,  tot i que la duració i l´efecte contra puces i paparres són millors pel collar Seresto. La millor alternativa pel que fa a les pipetes és a parer nostre, Vectra pipetes.

Frederic Varela Balcells - Centre Veterinari Triomf
C/ Transversal 275
08225 - Terrassa

triomf@hotmail.es
www.centreveterinaritriomf.cat
https://www.facebook.com/CentreVeterinariTriomf/
tel. 93 7349830 / 606811170