Leishmaniosi, encara ens queda molt per conèixer

Publicat 11/7/2016
Malgrat que en els últims vint anys el coneixement adquirit sobre la leishmaniosi ha estat enorme, aquesta malaltia sembla que encara ens donarà moltes sorpreses.
La leishmaniosi és una malaltia produïda per un paràsit microscòpic (protozou) que es transmet per picades d´algunes espècies de flebòtoms (un tipus de mosquits) i que afecta l´ésser humà i a diverses espècies d´animals. En la nostra àrea geogràfica el paràsit responsable de la malaltia és Leishmania infantum i afecta sobretot al gos. L´ésser humà pot infectar-se també de manera ocasional, encara que en altres latituds és un problema de salut molt greu. A la península Ibèrica, les dues espècies de flebòtom responsables de la transmissió del paràsit són Phlebotomus perniciosus i Phlebotomus ariasi, àmpliament distribuïts per tota la geografia.

                                  Els flebòtoms són mosquits de pocs mil·límetres. Després d´ingerir sang
                                 d´un individu infectat, poden transmetre la leishmaniosi a un individu sa.Ara un grup d'investigadors de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura, en col·laboració amb experts del Instituto de Higiene y Medicina Tropical de Lisboa, ha detectat mitjançant tècniques de biologia molecular, ADN de Leishmània en un altre flebòtom, Sergentomyia minuta. La caracterització de les seqüències d'ADN obtingudes per les anàlisis filogenètiques han revelat una estreta relació amb una altra espècie de leishmània, Leishmania tarentolae, així com amb soques (variants) patògenes humanes i canines d'origen asiàtic, en aquest cas procedents de Xina, i descrites anteriorment com Leishmania sp. (espècie no determinada). La troballa s´ha publicat a la revista Parasitology Research. L´importància d´aquesta investigació es basa en què és la primera vegada que es detecta a la peninsula Ibèrica flebòtoms infectats de manera natural amb una espècie de leishmània diferent de Leishmania infantum.
Quines implicacions pot portar aquest descobriment? La detecció de noves espècies potencialment patògenes de Leishmania en una zona determinada té implicacions en la salut humana i animal. Avui dia s´està imposant en medicina i en veterinària el concepte de "una única salut". La salut de l'home, la salut animal i el medi ambient estan íntimament interrelacionades. Moltes patologies humanes són, en un percentatge prou important, d'origen animal.
Leishmania tarentolae infecta habitualment a llangardaixos, però no es descarta que pugui causar infeccions asimptomàtiques en persones i fins i tot que cursin amb simptomatologia en gossos. De fet s´ha demostrat en el laboratori que aquest paràsit pot infectar de manera efectiva cèl·lules humanes. Tanmateix, estudis molt recents fets a Xina indicarien que paràsits de leishmània molt propers a Leishmania tarentolae, han estat aïllats de gossos i persones malaltes de leishmaniosis.
S´obre doncs una porta fascinant que sense cap dubte ens ampliarà el coneixement d´aquesta greu malaltia.

Frederic Varela Balcells - Centre Veterinari Triomf
C/ Transversal 275
08225 - Terrassa

triomf@hotmail.es
www.centreveterinaritriomf.cat
https://www.facebook.com/CentreVeterinariTriomf/
tel. 93 7349830 / 606811170

                                  
                           Cèl·lules de medul·la òssia d´un gos infectat per Leismania infantum.
                                 Centre Veterinari Triomf