ESTERILITZACIÓ DE GOSSES PER LAPAROSCÒPIA

Publicat 14/11/2017


La tècnica quirúrgica clàssica per esterilitzar les gosses és amb laparotomia exploratòria, és a dir, cal obrir la cavitat abdominal amb una ferida àmplia i cercar els ovaris entre les vísceres, la qual cosa a vegades, especialment en gosses grasses, és laboriós. L´amplitud de la ferida i el fet de remoure les vísceres, la tracció dels òrgans així com les lligadures i diferents sutures que cal fer servir, allarga els temps quirúrgics, fa el post operatori més delicat, el temps de recuperació més llarg i les molèsties i el dolor del pacient més importants.
Actualment tenim la possibilitat al nostre Centre de practicar aquesta cirurgia amb laparoscòpia, que consisteix a fer tota la cirurgia a través de dues petites incisions per on es passen les diverses cànules amb una càmera i els instruments quirúrgics i per on s'extrauran també els ovaris. La tècnica permet una visió privilegiada de tota la cavitat abdominal, i els talls interns es fan per electro coagulació sense necessitat de deixar sutures. Parlem doncs de cirurgia de mínima invasió, amb la qual les ferides són mínimes, disminuint el dolor i la inflamació i amb una recuperació més ràpida del pacient.
Aquesta mateixa tècnica la fem servir també per diverses patologies de la cavitat abdominal que requereixen tractament quirúrgic, disminuint els temps quirúrgics, provocant el mínim de dany als teixits i afavorint que el pacient pugui tornar a la seva vida normal com més aviat millor, estalviant-li dolor innecessari i d´altres molèsties.

El pacient que veiem a continuació és una gosseta de gairebé 12 anys que després de cada zel patia pseudo gestacions amb secreció de llet i mastitis. En aquests casos la solució és l´esterilització. 
Quan es tracta de gosses d´edat avançada, la recuperació de les cirurgies acostuma a ser més llarga, i és per això que vàrem aconsellar als propietaris de fer la cirurgia per laparoscòpia. La recuperació va ser molt ràpida i l´endemà mateix la gossa ja feia vida normal.


Centre Veterinari Triomf /  
Endoscopia VeterinariaMóvil

Centre Veterinari Triomf
C/ Transversal 275
08225 - Terrassa
triomf@hotmail.es
www.centreveterinaritriomf.cat
https://www.facebook.com/CentreVeterinariTriomf/
tel. 93 7349830 / 606811170