ELLS NO PODEN ESCOLLIR

Publicat 11/1/2017
Cada vegada són més freqüents les pràctiques d´intrusisme, "auxiliars veterinaris", gerents de botigues, criadors, etc. que actuen de manera fraudulenta com a veterinaris. També cada vegada són més habituals les pràctiques comercials excessives d´empreses i clíniques que no són dirigides directament per professionals veterinaris, amb ofertes enganyoses a costa de reduir la qualitat i prestar serveis deficients. Una atenció deficient estalviarà en material i en qualitat (i en servei veterinari amb veterinaris contractats amb sous ridículs) per poder oferir preus excessivament baixos. Les conseqüències sovint afecten no tan sols a l´animal de companyia sinó a tota la família, convertint-se en un problema de salut pública.

Rebutja que un comercial i no un veterinari t'expliqui el tractament. En un servei de qualitat el veterinari serà el responsable del tractament i serà qui faci el seguiment de l´animal.

Si tens dubtes, tens dret a demanar-li al veterinari el seu número de col·legiat i a denunciar qualsevol situació anòmala davant el Col·legi Oficial de Veterinaris.

Campanya del Consejo Andaluz de Colegios de Veterinarios
http://ellosnopuedenelegir.com/