EXTRACCIÓ PER LAPAROSCÒPIA D´UN TESTICLE ALLOTJAT A LA CAVITAT ABDOMINAL EN UN GOS MASCLE AMB MONORQUÍDIA

Publicat 19/7/2017La monorquídia i la criptorquídia són trastorns de la maduració sexual que pateixen els mascles de diferents espècies pels quals un (monorquídia) o els dos testicles (criptorquídia) no se situen durant el creixement en la seva posició anatòmica correcte dins de la bossa escrotal i queden allotjats de manera permanent a la cavitat abdominal. Aquests testicles retinguts, si bé pateixen sempre un cert grau d´atrofia, són en part funcionals, de manera que segreguen hormones sexuals masculines i en la majoria d´ocasions no perden la capacitat de produir espermatozous.
És per això que quan es vol esterilitzar els animals que presenten aquesta anomalia, és imprescindible retirar aquest o aquests testicles que es troben dins l´abdomen. També cal indicar que aquests testicles intraabdominals són més propensos a desenvolupar transformacions tumorals en animals d´edat mitjana i avançada, i fins i tot en el cas de tumors benignes poden segregar hormones sexuals estrogèniques en quantitats elevades que posen en perill la vida de l´animal. És per això que sempre es recomanable extirpar-los.

La tècnica quirúrgica clàssica d´extracció d´aquests testicles era amb laparotomia exploratòria, és a dir, calia obrir la cavitat abdominal amb una ferida àmplia i cercar-los entre les vísceres, la qual cosa a vegades era laboriós. L´amplitud de la ferida i el fet de remoure les vísceres per trobar el testicle feia que el post operatori fos més complicat, el temps de recuperació més llarg i les molèsties i el dolor del pacient més importants.
Actualment tenim la possibilitat al nostre Centre de practicar aquesta cirurgia amb laparoscòpia, que consisteix a fer tota la cirurgia a través d´una petita incissió per on es passen les diverses cànules amb una càmera i els instruments quirúrgics i per on s'extraurà també el testicle. La tècnica permet una visió privilegiada de tota la cavitat abdominal, i els talls interns es fan per electrocoagulació sense necessitat de sutures. Parlem doncs de cirurgia de mínima invasió, amb la qual les ferides són mínimes, disminuint el dolor i la inflamació i amb una recuperació més ràpida del pacient.
Aquesta mateixa tècnica la fem servir també per l´esterilització de les gosses, així com per diverses patologies de la cavitat abdominal que requereixen tractament quirúrgic, disminuint els temps quirúrgics, provocant el mínim de dany als teixits i afavorint que el pacient pugui tornar a la seva vida normal com més aviat millor, estalviant-li dolor innecessari i d´altres molèsties.

Centre Veterinari Triomf /  
EndoscopiaVeterinaria Móvil

Centre Veterinari Triomf
C/ Transversal 275
08225 - Terrassa
triomf@hotmail.es
www.centreveterinaritriomf.cat
https://www.facebook.com/CentreVeterinariTriomf/
tel. 93 7349830 / 606811170


            Preparació del pacient. Al fons, la torre de laparoscòpia.  
A la incisió abdominal es col·loca un conus amb diferents entrades per on es farà passar la càmera i els diferents instruments quirúrgics.   Entrada de la càmera (dreta) i dels diferents instruments quirúrgics que es manipularan des de fora del pacient.   Al monitor, i després d´insuflar aire,  tenim una visió àmplia i clara de la cavitat abdominal i de les diferents estructures. Ràpidament es localitza el testicle i es fixa amb una pinça. Els talls es fan per electro coagulació i el testicle s´extreu a través del conus una vegada retirat l´instrumental. El testicle normal (esquerra) extret de l´escrot per cirurgia convencional i el testicle que havia quedat a l´abdomen, visiblement més petit.   Cirurgia acabada. El petit tall de la dreta correspon a la laparoscòpia, el de l´esquerra és el que s´ha fet per extreure el testicle normal que es trobava a dins la bossa escrotal. El Duque ja despert, en unes hores marxarà cap a casa.